TEKNISK INFORMATION

Det optimale trykark format for etiketter er 350 x 500 mm, men vi kan arbejde op til 500 x 700 mm. 

Ved meget små etiketter anbefales et mindre trykark, for eksempel 250 x 350 mm eller 125 x 175 mm.
På special maskiner kan vi udføre PolyCoat™ behandling op til 400 x 1.000 mm.

Dekorationsstriber op til 1.500 mm.
 
Overfladespændingen på Deres trykte ark skal helst være min 33 DYN. 36–38 DYN giver det bedste resultat.

Vi er gerne til rådighed med at anvise metoder til at øge DYN tallet på Deres trykte ark.

 

Godkendelser
PolyCoat™ foregår med en 2 komponent polyuretan (resin og hærder), de 2 komponenter mikses og doseres
ud på de trykte emner ved hjælp af dyser.

De 2 komponenter hærdes ved hjælp af varme.

Efter polymerisationen opfylder PolyCoat behandlingen nedenstående krav:

GADSL – Global Automotive Declarable Substans List. 
Legetøjsdirektivet DS/EN 71 Migration af farlige stoffer.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF af 18. juni 2009 om sikkerhedskrav til legetøj.
RoHS direktivet 2002/95/EC Restriction of Hazardous Substances Directive.
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.
Contact with Foodstuff. EC Directives 89/109, 02/72, 97/48, 82/711, 85/572, 76/769.
German Law §30 and §31 LMBG (Lebnsmittel- und Bedarfsgegenständegesetz) T†V-Ref-No. 423332033/01.

Holdbarhed og test resultater: 

Råmateriale:
2-komponent polyuretan, kviksølvfrit.
Holdbarhed:
5 – 10 år
Temperaturfast: 
-40 til +150 grader C
Test resultater:
Resultat efter 120 timers test:
I fugtig luft: Ingen påvirkning
I salttåge: Ingen påvirkning
I tropeskab: Ingen påvirkning
Nedsænket i olie: Ingen påvirkning
Nedsænket i terpentin: Ingen påvirkning
Nedsænket i frostvæske: Ingen påvirkning
Nedsænket i dieselolie: Ingen påvirkning.